HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẢNH BÁO QUA EMAIL ĐẦU GHI DAHUA

Cấu hình gửi email cho đầu dahua

ĐẦU GHI HÌNH DAHUA CÀI ĐẶT CẢNH BÁO QUA EMAIL

1.  Vào lưu trữ – Chọn kế hoạch để thiết lập ghi hình
– Kênh thiết lập cảnh báo cần phải được kích hoạt ở chế độ ghi hình chuyển động ( Detect) hoặc báo động ( Alarm)
Cấu hình gửi email cho đầu dahua

Cấu hình gửi email cho đầu dahua

 

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 2

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 2

• Kênh: chọn kênh thiết lập

• Thiết lập : để chọn chế độ vào lịch trình.
• Nhấn vào MD và Alarm để thiết lập ghi hình khi có chuyển động và báo động ngoài.
Chọn vào bản ghi để thiếp lập chụp ảnh ( khi muốn gửi kèm theo ảnh khi có báo động).
Lưu lại khi hoàn tất thiết lập.
2.  Kích hoạt chế độ gửi mail khi có cảnh báo.
Vào Sự kiện chọn Phát hiện.
cấu hình gửi email dầu ghi Dahua 3

cấu hình gửi email dầu ghi Dahua 3

• Tích vào kích hoạt, chọn kênh cần thiết lập.

• Trong mục thời gian, nhấn vào thiết lập để cài đặt các khung thời gian cảnh báo, các thứ trong tuần
Cấu hình gửi email cho đầu dahua 4

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 4

Chọn sao chép để cài khung giờ tương tự như khung giờ đã cài đặt.

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 5

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 5

Lưu lại để hoàn tất việc cài đặt khung giờ cảnh báo.

• Trong vục khư vực, chọn thiết lập để khoanh vùng báo động. ( nếu muốn báo động tất cả vùng quan sát của camera thì bỏ qua bước này)
Cấu hình gửi email cho đầu dahua 6

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 6

Ta có thể thiết lập được 4 khoanh được 4 vùng báo động và đặt tên cho từng vùng.

•  Nhấn Lưu để hoàn tất việc cài đặt khoanh vùng
Cấu hình gửi email cho đầu dahua 7

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 7

• Tích vào Gửi Email để kích hoạt tính năng gửi cảnh báo vào mail

• Tích vào Chụp hình ( nếu muốn gửi hình ảnh vào email).
Chú ý: Với mất Video, Bất Thường làm tương tự như chuyển động
3.  Thiết lập Email.
•  Vào Mạng Lưới chọn Email.
Tính vào ô Kích hoạt. Để kích hoạt để sử dụng tính năng gửi email
Điền đầy đủ thông tin:
Máy chủ smtp: smtp.gmail.com.
Cổng: 465 ( mặc định).
Tên đăng nhập: điền địa chỉ email gửi.
Mật khẩu: điền mật khẩu email gửi.
Cấu hình gửi email cho đầu dahua 8

Cấu hình gửi email cho đầu dahua 8

Loại mã hóa: chọn SSL.

>