Hướng dẫn xem Camera Dahua trên Internet Explorer qua Internet

Hướng dẫn cài đặt phần mềm DAHUA trên điện thoại 03

Hướng dẫn xem Camera Dahua trên Internet Explorer qua Internet

Mặc định lần đầu tiên khi khách hàng mở Internet Explorer để xem Camera Dahua, chương trình sẽ yêu cầu cài đặt ActiveX để xem video.
1. Mở Internet Explorer
Click menu Tools – internet Options.

2. Trên thẻ Internet Options, click vào tab Security để thay đổi cấu hình bảo mật. Sau đó click vào nút Custom Level để chỉnh bảo mật ActiveX
cctv-ie02

3. Khi xuất hiện Tab Security Settings, kéo (lăn chuột) xuống dưới để tìm các mục sau và chỉnh lại theo hình
Download unsigned ActiveX cotrols , select the Prompt
Initialize and script ActiveX controls not marked as safe. , select the Prompt
And click OK

4. Chọn Yes để tiếp tục

5. Gõ lại địa chỉ xem Camera Dahua vào ô địa chỉ và enter, trang web sẽ hiện ra dòng màu vàng phía trên

6. Nhấn chuột phải vào dòng màu vàng. Chọn Install ActiveX Control …

7. Nhấn Install để cài đặt

8. Sau khi phần mềm được cài đặt vào máy tính. Bạn có thể gõ vào username, password để truy cập

>